40. juhlavuosi Hetkiä yrittämisestä Videokampanja2020

27/40: PT-Steel

PT-Steel Oy on metallialan yritys, joka palvelee niin yksityis- kuin yritysasiakkaita pienissä ja isommissakin metalliasioissa. Yritys tekee tilaustöitä laidasta laitaan asiakkaan toiveiden mukaan. Toimenkuvaan kuuluvat leikkaus, särmäys, sahaus, hitsaus, koneistukset ja rakennuspalvelut sekä teräsmyynti.

Pentti Tanttu työstää videolla laiturin alalätkiä.

Lue lisää yrityksen www-sivuilta!

Artikkelikuva: Seppo Lappalainen